Rusiyada işləmək üçün əmək miqrantlarına tələblər açılmışdır

Rusiyada işləmək üçün əmək miqrantları ölkənin tarixindən ən əhəmiyyətli faktlarını, onun paytaxtını və ən böyük şəhərlərinin adlarını bilməli olacaqlar, və DYİ almağı arzu edənlər – həminki faktları xronoloji ardıcıllığında bilmələdirlər, həmçinin elm və mədəniyyət sahəsində böyük xadimləri tanımalıdırlar, uyğun olan tələblər Rusiya prezidenti tərəfindən imzalanan və Rusiyada əcnəbilərin hüquqi vəziyyətini nizama salan qanuna əlavə edilən, 7 iyun tarixində qüvvəyə minən, hökumətin qərarında mövcuddur.
https://ria.ru/20210607/migranty-1735921487.html