Rusiya hakimiyyəti tikintilərdə miqrantlardan tam rəddini dəstəkləmədi

Фото: humphery/shutterstock

Hələ ki Rusiya tikintilərində miqrantların iş qüvvəsindən tam rəddi buraxmaq imkanı haqqında çətindir, Rusiyanın baş nazirin müavini Marat Xusnullinin aparatında qeyd etdilər. Ölkədə iş qüvvəsinin defisiti inşaat dəyərinə təsir edir, «Xəbərlər» bildirir. Dövlət duması tikinti şirkətlərin sorğusunu keçirdi, və nəticələr təsdiq etdi ki, miqrantların gücündən imtinası zamanı evin maya dəyəri 10-40% artacaq. Dövlət dumasında qeyd etdilər ki, koronavirus pandemiyası zamanı bağlı sərhədlər artıq Moskvada, Sankt-Peterburqda və başqa böyük mərkəzlərdə tikintini praktik olaraq dayandırdı.

«İndiki vəziyyətdə miqrantların tam qadağası, faktiki olaraq, tikintinin dayandırmasına, müəyyən edilmiş müddətlərə vətəndaşların qarşısında tikinti şirkətlər tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə gətirib çıxaracaq», — Dövlət dumasının tikinti və YKX üzrə komitəsinin üzvü Aleksandr Yakubovskiy qeyd etdi.