RF-ın DİN əmək miqrantlarını təkrar icbari aktiloskopiyadan azad etməyi təklif edir

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Rusiyanın DİN əmrin layihəsini hazırladı, hansılara ki, 90 gündən çox müddətə gələn əmək miqrantlarının və əcnəbilərin təkrar icbari daktiloskopiyasından azad etməyi təklif edir, onalrın əl barmaqlarının izləri üzrə real zamanın rejimində şəxsiyyətlərin eyniləşdirməsi təqdirdə. Bu haqda əmrin layihəsində deyilir, hansıyla ki, SİTA tanış oldu.

https://tass.ru/obschestvo/12831849