Qırğızıstanda vətəndaşların xaricdə işə düzəltmə Mərkəzi yaradılmışdır

Фото: CentralAsia.news.

Qırğız Respublikasının hökuməti xaricdə vətəndaşların işə düzəltmə Mərkəzinin yaradılması haqqında qərarı qəbul etdi. Müvafiq olan müəssisə Əmək Nazirliyi, sosial təminat və miqrasiya yanında işləyəcək. Onun əsas məsələsi – miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsidir. Bu haqda 15 yanvarda Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətində CentralAsia.news bildirdilər. Hökumət nümayəndələri qeyd etdilər ki, qərar əsasən qırğızların dəstəyinə yönəldilmişdir, hansılar ki, xaricdə işləyirlər. Bu halda həm onların, həm də onların arvadlarının (ərlərin) və uşaqların maraqları qorunacaq. Müvafiq olan qətnamə artıq baş nazir Akılbek Japarov tərəfindən imzalanmışdı. Sənədə əsasən, mərkəz Qırğız Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi yanında xarici miqrasiyanın departamenti yanında informasiya-konsultasiya mərkəzi əsasında yaradılmışdı. Minsostruda müəssisənin dövlət yenidən qeydə almasını keçirməyə tapşırılmışdır.

Источник