Qırğızıstan hakimiyyəti iqtisadiyyatın inkişafı üçün əmək miqrasiyasından istifadə edir

Фото :  МЦ «Сахарово».

2022-ci ildə respublikanın hökuməti bir neçə təşəbbüs reallaşdırır, hansılar ki, necə Nazirlər Kabinetində planlaşdırırlar, qırğıztanlıların əhəmiyyətli köməyini Rusiyada artıq olan və ya ora işə düzəltmə üçün hələ indi getməyə hazırlaşanlara göstərəcəklər. Bundan başqa, bu tədbirlər həm də QR iqtisadiyyatına müsbət təsiri göstərməlidir. Belə təşəbbüslərdən biri haqqında bu günlərdə QR nazirlər kabinetinin başçısı Akılbek Japarov bildirdi. Qarğıstanlıların miqrasiyası məsələlərinə həsr edilmiş forumda çıxış edərək o tapşırıqdan dövlət iştirakıyla respublika banklarına öz filiallarının Rusiyada açılışın imkanından anışdı. Çıxışın gedişatında Akılbek Japarov növbəti rəqəmləri gətirdi: Rusiya Federasiyasında işləyən qırğızstanlılar öz gəlirlərinin təxminən üçdə birini vətənə göndərirlər, üçdə bir – evin icarəsinə, yeməyə və geyimə xərcləyirlər, və hələ üçdə birini RF banklarda saxlayırlar. Bu vasitələri ölkənin xeyirinə istifadə etmək mümkün olardı.»,– məmur qeyd etdi.

Источник