Qastarbayterləri danışığa çağırırlar. Miqrantların uyğunlaşması təcrübəsini geniş yaymağa ümid edirlər

Екатерина Трифонова / Фото:@mvremya.ru/ Эльвира Юнусова.

Rusiyada miqrantların uyğunlaşması üzrə vahid dövlət siyasəti hələ hazırlanmamışdır. Miqrantların ən böyük cəlbedici regionlarında qarşıda paytaxt «Çoxmillətli Moskva – münaqişələrsiz ərazi» layihəsinin analoqları çıxa bilər. Rusiyada xarici vətəndaşların (XV) uyğunlaşması üzrə tədbirlrdən biri kimi qastarbayterlər ilə məmurların tematik görüşləri onun yeniliyi kimi görünür. Özü bu uyğunlaşma etnik arası gərginliyin profilaktikasının əsas aləti olmağa çağırılmışdır, hətta hüquq-mühafizə kontroluyla müqayisədə daha prioritetli. Ekspertlər onu göstərdilər ki, burada hələ ki, təəssüf ki, vahid dövlət siyasəti hazırlanmışdır. Regionların konkretlər qərarları bütovlükdə leqallaşdırılmış gələnlərə yönəldilmişdir, halbuki bir çox problemlər daha çox qeyri-leqal olanlarla bağlıdır. Etnik arası ziddiyyətlərin minimallaşdırması üçün qanun qoruyucularının o qədər də səyləri yox, vətəndaş münasibətlərinin səviyyəsində ardıcıl izahedici iş lazımdır. Belə layihələrdən biri, necə «NQ» məlum oldu, indi 2025-ci ilə qədər Moskva şəhərinin milli siyasət Strategiyasına müvafiq olaraq reallaşdırırlar. Qastarbayterlər dövlət strukturlarının nümayəndələriylə şəxsən söhbət edə bilərlər, polisdən başlayaraq və rayon idarələrinin rəhbərlərinə qədər, gələnləri işə götürən. Belə görüşlərdə XV problemləri ilə məşğul olan ictimai işçilər iştirak edirlər

Источник