Moskvada «Moskva – qarşılıqlı anlaşma ərazisi» layihənin yekununu vurdular

Фото: mos.ru.

Rusiya Federasiyasının İctimai palatasında ekspertlər miqrantların uyğunlaşma və inteqrasiyası probleminə öz baxışını təqdim etdilər, həmçinin cari vəziyyətdə lazımlı dəyişiklikləri. 23 iyun 2022-ci ildə Moskva şəhərinin Milli siyasəti və egionlararası əlaqələrinin Departamenti və Rusiya Federasiyasının millətlərarası və dinlərarası münasibətlərin harmonizasiyası üzrə İctimai Palatasının dəstəyi ilə Etnikarası jurnalistikanın gildiyası «Moskva – qarşılıqlı anlaşmanın ərazisi: sanksiya təzyiqin yeni iqtisadi şəraitində miqrasiya vəziyyəti və etnik arası razılıq» konfransı keçirtdi. Moskva – Rusiyada miqrasiya cəlb edən mərkəzdir. Məhz paytaxt birinci bütün çağırışlarla rastlaşır, məhz o böhran vəziyyətlərindən çıxış yollarını tapır, hansılar ki, sonra regionlar tiraj edirlər.

Источник