Moskvada jurnalist-miqrantlar cəmiyyəti yaradılmışdır

Etnik arası jurnalistikanın Gildiyası miqrantlar içərisindən jurnalistlərin qeyri-formal cəmiyyətinin yaradılmasının təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Birinci görüşün iştirakçılarının arasında müxtəlif milliyyətlərin 20-dən çox jurnalisti oldu: Baltikadan gəlmələr, qırğızlar, taciklər, özbəklər, ukraynalılar, azərbaycanlılar. Onlar Rusiyaya köçdülər və miqrantların bağlı etnik cəmiyyətlərin və Moskvanın vətəndaş cəmiyyətinin arasında bağlayıcı vasitəylə çıxış etməyə hazırdılar. https://argumenti.ru/society/2021/07/730167