Moskva vilayətinin vahid miqrasiya mərkəzi» 1 noyabr 2021-ci ildən patentlərin verilməsi üzrə qəbulu və sənədlərin qeydiyyatını dayandırır

Фото: https://minblag.mosreg.ru.

Moskva vilayəti hökumətin 28.09.2021 il tarixli 934/34 №-li qətnaməsinə müvafiq olaraq Moskvası vilayətinin ərazisində əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xarici vətəndaşlara patentlərin qeydiyyatını və verilməsi üzrə Moskva şəh. Dövlət büdcə müəssisəsi «Çoxfunksiyalı miqrasiya mərkəzi» təyin edilib.

Moskva vilayətinin Dövlət büdcə müəssisəsi «Çoxfunksiyalı miqrasiya mərkəzi» 1 noyabr 2021-ci ildən patentlərin verilməsi üçün qəbulu və sənədlərin qeydiyyatını dayandırır.

https://minblag.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/20-10-2021-16-49-36-edinyy-migratsionnyy-tsentr-moskovskoy-oblasti-s