Miqrant uşaqlarının Rusiyada adaptasiyası və təhsili

Фото: @VIKTOR POGONTSEV

RF DİN statistikasına görə Rusiyada 16,5 milyon miqrant vardır. Onlardan bir çoxu bütün ailələri ilə gəlirlər ki, bu da ölkədəki demoqrafik vəziyyətə böyük təsir göstərir və doğum və ölümlə yanaşı demoqrafik dinamikanın başlıca amillərindən biridir. Belə miqrantlar adətən daha intizamlıdırlar, onlar dövlətin ərazisində uzun müddət qalmağı planlaşdırırlar, burada qalmaq və işləmək perspektivini nəzərdən keçirirlər.

2012-ci ildə RF Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən təsdiq edilmiş Miqrasiya siyasəti 2025-ci ilə qədər hazırlanmşdır. Əsas məsələlərdən biri – «miqrantların adaptasiyasına və inteqrasiyasına, miqrantlar və qəbul edən cəmiyyət arasında konstruktiv qarşılıqlı əlaqənin yaradılmasına yardım göstərilməsidir». O cümlədən bu strategiya əcnəbi vətəndaşların uşaqlarının adaptasiyasını və təhsilini nəzərdə tutur.

https://re-port.ru/pressreleases/adaptacija_i_obrazovanie_detei_migrantov_v_rossii/