Medvedev əmək miqrantları üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsini sadələşdirməyə çağırdı

RF-ın Təhlükəsizlik şurasının Rəhbərin müavini Dmitriy Medvedev yüksək ixtisaslı mütəxəssislər üçün Rusiyada əmək fəaliyyətinə sənədlərin rəsmiləşdirilməsini sadələşdirməyi lazımlı hesab edir.
https://1prime.ru/state_regulation/20210216/833052585.html