Ichki ishlar vazirligi migrantlar uchun vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomalarni bekor qilishni taklif qildi

Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar vazirligi yashashga vaqtinchalik ruxsat berishni rasmiylashtirishdan voz kechishni taklif etgan Rossiyada migrantlar turishi qoidalarini o’zgartirish to’g’risida qonun loyihasi ishlab chiqdi. Odatda, bu hujjat chet elliklarga yashash va ishlash uchun Rossiyada uch yil davomida ishlash imkonini beradi. Buning o’rniga, ichki ishlar vazirligi Rossiyada uchta yangi uchta migratsiya rejimini taqdim etdi: qisqa muddatli turish rejimi – kalendar yil davomida 90 kundan ortiq emas, uzoq muddatli turish rejimi – 90 kundan ortiq, biroq doimiy yashash uchun ruxsat olmaslik sharti bilan, shuningdek muddatsiz amal qiladigan doimiy yashash rejimi .

https://www.ridus.ru/news/357816