Dövlət duması RF-ın Miqrasiya üzrə beynəlxalq təşkilatın nizamnaməsinə birləşməsi haqqında qanunu qəbul etdi

Dövlət duması çərşənbə günü iclasında RF—ın Miqrasiya üzrə beynəlxalq təşkilatın (MBT) nizamnaməsinin qəbulu haqqında qanuna səs verdi. Sənəd prezident Vladimir Putin tərəfindən palatanın müzakirəsinə daxil edilmişdi. İzahedici materiallarda göstərilmişdir ki, «hal-hazırda MBT, miqrasiya problemlərində ixtisaslaşdırılan, ən böyük hökümətlərarası strukturdur», təşkilat BMT-la assosiasiya edilmişdir və onunla miqrasiyalar məsələləri üzrə qlobal şəbəkədə ümumi əlaqələndirən rolunu həyata keçirir.
https://tass.ru/politika/10982313