Россияда эмгектенип жаткан Орто Азиядан келген мигранттын орточо айлык кирешеси айына 47,1 миң рублди түзөт. Мындай маалыматтарды Россия газетасы Россиянын мигранттар Федерациясынын жана ММУнун биргелешкен изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы боюнча жарыялоодо

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Эмгекчи-мигранттар үчүн эң пайдалуу сунуштар – курулуш, оңдоп-түздөө, логистка тармактарында бар. Кампаларда эмгектенгендерде дагы айлыктары жакшы эле. Эң эле жагымсыз бош кызмат орундарын ТКЧ жана айыл чарбачылык ишканалары сунушташат. Орус тилинде жакшы сүйлөй албаган мигранттар, орто эсеп менен, мындай проблемасы жокторго караганда 11 миң рубльге азыраак табышат деп белгилешет изилдөөчүлөр. Мигранттардын өздөрү орточо 77,2 миң рубль иштеп табууну каалашат.

https://www.kp.ru/online/news/4554415/