Москвада мигранттардын балдарын көркөм өнөрдүн жана технологиялардын жардамы менен орус тилине үйрөтүшөт

Москва политехникалык институтунун алдындагы балдар көркөм студиясында эмгек мигранттарынын балдары үчүн тайпа ачылды. Балдар компьютердик сабаттуулукту үйрөнүшөт, мультфильм түзүшөт, удаалаш түрдө Россиянын тилин жана маданиятын үйрөнүшөт. Университеттин музейинин коллекциясынан балдар дүйнөнүн кандай уюштурулганы жөнүндө көп жаӊы нерселерди билишет. Ушунун негизинде алар сүрөт тартышат жана анимация түзүшөт.

В Москве детей мигрантов учат русскому языку с помощью искусства и технологий